เขียนโปรแกรมยังไงถึงจะได้เลื่อนขั้น? เจาะลึกการเติบโตในองค์กรที่ Silicon Valley

คุณอาจเคยอ่านเรื่องการสัมภาษณ์งานที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลาย เช่น Google, Facebook, ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น software engineer, data scientist, หรือตำแหน่งอื่นๆ การสัมภาษณ์เป็นบททดสอบแรกที่สำคัญมาก แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้น

เคยสงสัยไหมว่าเข้าไปได้แล้วยังไงต่อล่ะ? จ้างมาแล้วบริษัทคาดหวังอะไรจากเรา…