ความจริงมีสองด้าน คือจริงของเขา กับจริงของเรา

แล้วมันเหมือนกันมั้ยล่ะนั่น?

เมื่อทุกคนเล่าเหมือนกัน